Miljö

Miljön är viktig för oss på LKP AB

Miljöpolicy

LKP erbjuder attraktiva parkeringsmöjligheter inom staden Lund åt både privatpersoner och organisationer. Vår vision är att, på sikt, bli ett av Sveriges grönaste parkeringsbolag med innovativa lösningar inom miljöområdet. Med gällande lagstiftning som lägstanivå, och våra medarbetares engagemang som den viktigaste drivkraften, arbetar vi med att steg för steg höja ambitionsnivån i vårt miljöarbete. Vi strävar efter att, i så stor utsträckning som möjligt, agera i förebyggande syfte.

Vår verksamhet har tre övergripande målsättningar:

  1. Att i samverkan med Lunds kommun bidra till minskade luftutsläpp och buller från onödig söktrafik i stadskärnan.
  2. Att driva vår parkeringsverksamhet med minimal klimat- och miljöpåverkan.
  3. Att steg för steg miljöanpassa vår kontorsverksamhet.