Vanliga Frågor

Jag vill hyra en parkeringsplats. Vad kostar det?

Det kostar olika beroende på var du vill hyra någonstans. Enklast är att du själv läser om de parkeringsplatser du är intresserad av på vår hemsida här och om du har några frågor så kan du kontakta våra handläggare på tel: 046-355923 eller via e-mail: info@lkpab.se

Jag har läst på er hemsida att det finns månadskort. Vad är det och hur fungerar det?

Månadskort är parkeringstillstånd som berättigar parkering i parkeringshus eller på markparkeringar till en lägre kostnad än vad motsvarande kostnad skulle varit om du betalat parkeringsavgift i biljettautomat under samma tidsperiod. Månadskortet löper per kalendermånad och gäller i mån av plats.

Månadskorten till parkeringshusen säljs bara i ett begränsat antal varje månad och man kan inte reservera sig eller abonnera på tillstånden utan tillstånden säljs i mån av tillgång.

Månadskorten finns för köp via vår hemsida, Köp P-tillstånd.

Betalning görs med betalkort eller kreditkort. När registrering och betalning är gjord är parkeringstillståndet aktivt från den första i månaden som är valt. (det behövs inget bevis i bilens vindruta, kontroll görs på bilens registreringsnummer)

Jag har hört att man får parkera 5 minuter på parkeringsförbud, stämmer det?

Nej! Det är en seglivad historia som har sin upprinnelse i en ändring av Trafikförordningen 1974. Fram till 1974 fick man parkera 5 minuter på parkeringsförbud. Råder det parkeringsförbud på platsen så får du endast stanna för att lasta/lossa skrymmande gods. I princip allt annat räknas som parkering.

Om man sitter i bilen räknas det som parkering?

Ja. Så fort bilen är stilla och ingen pågående lastning/lossning av skrymmande gods så är det en parkering. Du får alltså inte sitta i bilen och vänta om du inte betalar parkeringsavgift.

Jag har fått en kontrollavgift. Hur gör jag om jag vill bestrida den?

Skicka en skriftlig klagan till oss med anledningen till varför din kontrollavgift ska avskrivas. Bifoga gärna underlag som styrker ditt påstående, exempelvis intyg eller biljetter. Kom ihåg att uppge kontrollavgiftens ärendenummer/OCR nummer, fordonets registreringsnummer, ditt namn och din adress. Eventuell betalning av kontrollavgiften ska ske först efter en utredning har gjorts av oss och när ni fått svar från oss. Invändning mot kontrollavgiften ska vara oss tillhanda senast fem (5) vardagar från kontrollavgiftens utskriftsdatum.

Vi avskriver generellt inte kontrollavgifter om p-tillståndet blåst ner eller är felvänd. Inte heller felaktigt ifyllda eller ändrade parkeringstillstånd.

Skicka en skriftlig klagan till oss per post eller mail overklagan@lkpab.se och anledningen till varför din kontrollavgift ska avskrivas

Efterskottsbetalning verkar bra, hur fungerar det?

När du parkerar hos oss kan du betala din parkering i efterskott.

Det fungerar så här:

Med EFTERSKOTTSBETALNING STEG (EB-steg) anger man, genom att stega upp, vilken tid man avser att åka därifrån. När man är tillbaka tar man bara bilen och kör iväg – man behöver inte checka ut. Om man kommer tillbaka tidigare sticker man in kortet i läsaren igen och checkas då ut automatiskt. Efterskottsbetalning är ett rättvist sätt att ta betalt eftersom man inte behöver betala för extra tid för att vara på den säkra sidan. EB-steg är emellertid snäppet bättre eftersom man här också eliminerar risken att parkören glömmer att checka ut (och då får betala maxavgift).

Systemet är installerat i betalautomater på följande anläggningar: P-huset Dammgården, P-huset Lund C, P-huset Stadsbiblioteket, Klosterhagen, Grynmalaren, och Svaneskolan.

Jag vill komma till ert kontor och köpa ett periodkort var finns ni?

Tillstånden finns för köp via vår hemsida, Köp P-tillstånd. Instruktioner på hur man köper periodkort/tillståndet hittar man också på vår hemsida.

Betalning görs med betalkort eller kreditkort. När registrering och betalning är gjord är parkeringstillståndet aktivt från det datum som är valt. (det behövs inget bevis i bilens vindruta, kontroll görs på bilens registreringsnummer)

Parkeringstillstånden löper på 31 dagar.

Om du är osäker på hur det fungerar är du välkommen att besöka oss så hjälper vi gärna till.

Vårt kontor ligger på Staffans gränd 6 i centrala Lund. Enklast att hitta till oss är att följa skyltningen till parkeringshuset Färgaren. Vi har vårt kontor mitt emot infarterna till p-huset, på andra sidan av gatan. Om du ser de vackra fotona på Lund som sitter på våra fönster så har du hittat rätt.

Koordinater:

RT90: X:6177770, Y:1335659  WGS84: Lat N 55° 42’4” Lon E 13° 11’27”

Decimal: 55.7013, 13.1911

Vad är skillnaden mellan en kontrollavgift och en felparkeringsavgift?

En kontrollavgift kan bara utfärdas på så kallad civilrättslig tomtmark (privat mark) och regleras av Lag (1984:318) om Kontrollavgift vid Olovlig Parkering (LKOP).

Felparkeringsavgifter utfärdas på så kallad offentligrättslig gatumark (gator, torg, allmän mark) och lyder under Lag (1976:206) om felparkeringsavgift.
Får du en felparkeringsavgift så är du skyldig att betala avgiften även om du tänker bestrida den. Du betalar till Transportstyrelsen och bestrider felparkeringsavgiften hos Polismyndigheten. Instruktioner om hur du ska göra samt telefonnummer finns normalt att läsa på baksidan av felparkeringsavgiften.

Vi på LKP AB utövar endast parkeringsövervakning på civilrättslig tomtmark (privat mark) och har ingenting med den offentligrättsliga gatumarken att göra (allmän mark ex. gata, torg ).

Kan jag parkera min husbil/husvagn på era parkeringar?

Man får lov att parkera med husbil och husvagn på våra parkeringsplatser, enligt parkeringsplatsens förutsättningar. Man får däremot inte använda parkeringsplatsen som camping, dvs man får inte spendera natten på parkeringsplatsen. Om man behöver någonstans att campa går det bra att kontakta närmsta turistinformation för vägbeskrivning  till närmsta lediga camping.

Vilka är Prioritet Inkasso?

Prioritet Inkasso AB  sköter en administrativ del av våra kontrollavgifter och det är till dem som man betalar kontrollavgiften. Vill man klaga på en kontrollavgift ska man inte skicka klagan till Prioritet Inkasso utan den ska skickas till oss på LKP AB (se tidigare fråga).

Har ni gratis parkering för miljöfordon?

Nej.

Jag har sett att man på vissa ställen kan parkera med telefonparkering. Hur fungerar det?

På de flesta av våra parkeringsplatser kan man idag telefonparkera med telefonparkeringstjänsten Parkster och EasyPark.  För mer information om hur du gör för att använda tjänsten – gå in på www.parkster.se eller www.easypark.se

Kan jag betala min parkeringsavgift med kontokort?

Ja. Vi accepterar VISA, MasterCard, Diners Club, OK/Q8, Volvo, Preem, ST1, Shell och Statoil. Vi accepterar inte VISA-Electron eller Maestro.

Hur betalar jag kontrollavgiften?

Du betalar enklast din kontrollavgift med din internetbank, där knappar du in OCR-numret som står på kontrollavgiften och det plusgironummer samt summa du ska betala. Har du inte internetbank kan du ta med dig kontrollavgiften till din vanliga bank och betala i kassan.
Man kan inte betala kontrollavgiften hos oss utan betalningen ska göras till PRIORITET INKASSO. Om du har frågor om betalningen är det enklast att kontakta PRIORITET INKASSO:s kundservice på 031 – 20 01 00.

Det står LKP AB på skylten vad betyder det?

LKP AB är förkortningen på vårt namn: Lunds Kommuns Parkerings AB. Vi är ett av Lunds Kommun helägt bolag som driver parkering på civilrättslig tomtmark (privat mark). Vi förkortar vårt namn för att göra det enklare för kunden att förstå att man parkerar på en privat parkeringsplats.

Får man köra hur fort man vill inne i era p-hus?

Nej, den brukliga hastigheten är max 10 km/h.

Hur vet jag att området är tomtmark?

På tomtmark, t ex inom ett bostadsområde, är det i allmänhet markägaren som förbjuder parkering eller anger villkor för att du ska få parkera. För att dessa bestämmelser ska gå att skilja från kommunens ska markägaren sätta upp en skylt vid infarten till området med namn och telefonnummer till dem som övervakar – då är det tomtmark. Parkering på civilrättslig tomtmark regleras i Lag (1984:318) om Kontrollavgift vid Olovlig Parkering (LKOP).

Gäller nyttoparkeringstillstånd i era p-hus och övriga markparkeringar?

Nej. Nyttoparkeringstillstånd gäller endast på gatumark/allmän mark. Detta framgår i informationen som man får i samband med att tillståndet utfärdas samt finns att läsa på tillståndet.

Om mitt betalkort inte fungerar i biljettautomaten, måste jag ändå betala avgift?

Ja. Vi anser inte att biljettautomaten är ur funktion för än även myntfunktionen har slutat fungera. Det betyder att om ditt betal-/bensinkort inte fungerar eller om kortläsaren är sönder så ska du betala med mynt. Skulle även myntfunktionen vara sönder finns det möjlighet att betala via mobiltelefon som våra samarbetspartner Parkster och Easypark erbjuder. Instruktioner på hur man betalar via mobiltelefon kan ni hitta på deras hemsidor eller vid våra biljettautomater. Övriga parkeringsvillkor gäller även om biljettautomaten är trasig.

Jag bor i utlandet och behöver IBAN:nr och SWIFT för att betala, var får jag tag i dem?

IBAN-numret till Prioritet Inkasso är: SE4895000099602641721010

SWIFT-koden är: NDEASESS
Ange även kontrollavgiftens debiteringsnummer/OCR-nummer i meddelanderutan.

IBAN -numret och Swift-koden hittar du även på själva kontrollavgiften.

Vad händer om jag inte betalar kontrollavgiften?

Om du inte betalar i tid skickas det en påminnelse till fordonsägare. Om betalning uteblir även efter påminnelsen kan ärendet överlämnas till inkasso. Hur lång tid detta tar kan variera. Går ärendet till inkasso får du räkna med att betala inkassoavgift (160 kronor) utöver kontrollavgiften. Om inte heller inkassokravet leder till betalning överlämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten för ansökan om betalningsföreläggande. I samband med betalningsföreläggande tillkommer det ytterligare avgifter.

Jag har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad och vill parkera längre än 3 timmar, får jag det?

Ja. Du får utan avgift parkera på en för parkeringstillståndet särskilt reserverad parkeringsplats max 3 timmar. Observera att om det finns en avgiftsskylt under skylten för rörelsehindrad måste även avgift erläggas. Om de särskilt anordnade platserna för rörelsehindrade är upptagna och du väljer att parkera ditt fordon på en annan plats, måste du följa de regler som gäller för den platsen.

Om du ska parkera längre än 3 timmar så ska du ställa dig i en vanlig parkeringsruta och betala avgift på samma sätt som alla andra parkörer.

Jag har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad men det finns ingen särskilt reserverad parkeringsplats för rörelsehindrad, var får jag parkera?

Du kan parkera med tillståndet i LKPAB-S p-rutor där skylt för rörelsehindrad finns, men observera att om det finns en avgiftsskylt under skylten för rörelsehindrad måste även avgift erläggas. Om de särskilt anordnade platserna för rörelsehindrade är upptagna och du väljer att parkera ditt fordon på en annan plats måste du följa de regler som gäller för den platsen.

Saknar du någon information tveka inte på att fråga oss!