DIGITALA MÅNADSTILLSTÅND


Ett digitalt månadstillstånd köper du per kalendermånad. Tillståndet gäller i mån av plats, vilket innebär att du får ställa dig på en plats där det är ledigt på den anläggning där du bokat ditt tillstånd. Du binder inte upp dig på fler månader än vad du bokar – detta är alltså en väldigt flexibel tjänst då du kan variera var du vill stå!

Om du har ett digitalt månadstillstånd i ett parkeringshus parkerar du på de öppna avdelningarna. Du behöver inga taggar utan du har tillgång till anläggningen under dagen – under natten stängs och låses parkeringshusen. Skulle du behöva komma in i parkeringshuset under dess stängda timmar kan porten öppnas av ett vaktbolag mot en avgift. Se öppettider för våra olika parkeringshus på kartan nedan! 

Vi har även lösningar för er som är företagskund – kontakta oss för mer information!

Digitala månadstillstånd