Parkering på gatumark

I Lund har vi områdesparkering både inom och utanför stadskärnan. Reglerna för det aktuella området visar om du får parkera och hur länge.

Särskilt parkeringstillstånd kan utfärdas för den som är rörelsehindrad och för yrkesfolk som har sin arbetsutrustning i bilen. Dessa tillstånd hanteras för tillfället av Lunds kommun, tekniska förvaltningen. Mer information finns på Lunds kommuns hemsida!

Betalning

Du kan betala för parkering på kommunala gator och torg antingen med kort i någon av våra parkeringsautomater, eller via mobiltelefonen. Om en automat inte fungerar ska du använda dig av telefonparkering! I Lund tillämpar vi idag 3 olika taxor på gatumark: 22 kronor/h, 12 kronor/h och 6 kronor/h.

Betalning med mobiltelefon görs via SMS eller via apparna Parkster eller EasyPark. Med Parkster/EasyPark i telefonen behöver du inte leta efter närmaste biljettautomat och betalar inte för mer tid än du verkligen behöver. Läs mer om tjänsterna på Parksters/EasyParks hemsidor.

MC

Samma parkeringsbestämmelser gäller för motorcykel, moped klass I och bil. Reglerna kan du hitta i Trafikförordningen som är gemensam för hela Sverige. Ofta finns särskilt skyltade parkeringsplatser för MC. Om det under vägmärket finns en tavla med en MC-symbol får endast tvåhjulig MC och moped klass I utan sidovagn parkera här. På tidsbegränsad parkeringsplats gäller samma begränsning och avgift för MC som för bil. Flera motorcyklar får parkera i samma ruta men var och en måste avlägga avgift. Avgift ska betalas enligt vad som gäller för parkeringsplatsen och biljetten (om du köpt en fysisk biljett) ska vara väl synlig på motorcykeln. Biljetten kan placeras i kartficka som finns till packväskor för placering på tanken, eller i en särskild hållare som fästs i MC:ns låsbygel.

Om det saknas särskild plats för motorcykel ska du parkera enligt reglerna för bil.

Parkeringsanmärkning

  • Om du parkerar fel utfärdas en parkeringsanmärkning. Avgiften måste betalas inom åtta dagar även om du planerar att överklaga anmärkningen.

  • Felparkeringsavgifterna ligger på 800 kronor, 600 kronor respektive 400 kronor beroende på hur pass allvarlig parkeringsförseelsen är. Avgiften bestäms av kommunfullmäktige.

  • Felparkeringsavgiften ska betalas inom åtta dagar från utfärdandet. Betalning görs till Transportstyrelsen på bankgiro 5051-6905.

  • Ärendenummer/OCR-nummer står på framsidan och måste anges vid betalning. Om inte avgiften betalas efter en påminnelse kommer den att höjas. Om felparkeringsavgiften ändå inte betalas, kommer ärendet att överlämnas till kronofogden för indrivning.

Om du anser att parkeringsanmärkningen är felaktigt utfärdad, kan du ansöka om rättelse hos den polismyndighet i det området där fordonet fick anmärkningen. Ange varför du anser att du inte ska betala, samt ärendenummer, registreringsnummer och bilens fabrikat. För att ärendet ska behandlas måste det ha kommit in inom sex månader efter det att avgiften betalats eller Kronofogden vidtaget åtgärder för indrivning. Om din ansökan godkänns, återbetalas felparkeringsavgiften till dig. Bestämmelser om betalning finns i lagen (1976:206) och förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift.

Torghandel

På Lunds torg finns det möjlighet att bedriva torghandel! Tider och platser för torghandel:

Mårtenstorget: Helgfri måndag-lördag. Torget har två ytor avgränsade med pollare med olika tider för torghandel. Ytan närmast Saluhallen har torghandel 06.30-16.00, övriga ytor 06.30-14.00.

Clemenstorget: Helgfri måndag-lördag, 08-18.

Fäladstorget: Helgfri måndag-lördag, 06.30-17.00

Dalby: Helgfri måndag-lördag, 06.30-17.00

Bild: Mårtenstorget. Till höger om pollarna är det torghandel till kl. 16.00 och parkering från 17.00. Till vänster har torghandeln öppet till kl. 14.00 och parkering är tillåten från kl. 15.00

Tillfälliga torgplatser anvisas i den ordning försäljarna anländer (senast kl. 8.00, eller kl. 09.00 under vinterhalvåret) men vi rekommenderar att du ringer torgvakten i förväg. Torgplats kan hyras månadsvis på alla torgen. Kontakta LKP:s torgvakt på telefon 070-823 24 53 mellan klockan 07.00-12.00.

På Mårtenstorget finns bord/bänkar att låna, på övriga torg tar du själv med utrustning. På detta torg erbjuds även årskontrakt. Faktura för årskontrakt skickas ut tre gånger om året. Uppsägningstiden för ett årskontrakt är tre månader.

Ansök via denna e-tjänst.

Gällande taxa och allmänna villkor, besök lunds kommuns hemsida nedan:

Till lunds kommuns hemsida.