Det ska kännas tryggt att parkera sin bil

När du parkerar i våra parkeringshus eller på en av våra parkeringsplatser som inte befinner sig på gator eller torg räknas detta som tomtmark!

Vi arbetar kontinuerligt med att skapa tryggare parkeringsplatser med bra belysning och ljusinsläpp. Våra parkeringsplatser ronderas av såväl vaktbolag som våra egna parkeringsvakter. En del av våra parkeringshus övervakas även med säkerhetskameror för att öka trygghetskänslan!

Betalning

För att göra det enklare för våra kunder erbjuder vi en mängd olika betallösningar.

När du parkerar på någon av våra anläggningar är det alltid möjligt att betala via apparna EasyPark eller Parkster. Du får då en digital biljett som kopplas till ditt registreringsnummer. På våra anläggningar finns skyltar som visar de olika zonkoder som ska användas i apparna vid parkering. Läs mer på EasyPark eller Parksters hemsida!


Du kan även parkera genom att skicka ett SMS till 0707-13 14 15. Ange anläggningens zonkod (finns skyltad på alla våra anläggningar), bilens registreringsnummer, samt ditt personnummer i SMS:et. När du är klar med din parkering och ska lämna anläggningen – SMS:a AVSLUTA till samma nummer!

Läs mer om tjänsten på Parksters hemsida!

I alla våra biljettautomater går det endast att betala med kort. Vissa av våra biljettautomater är nu helt digitala! Det innebär att du inte får någon fysisk biljett när du betalar för din parkering, utan att du istället registrerar parkeringen på ditt registreringsnummer. Nytt i dessa automater är även att de är in- och utcheckningsbara, vilket innebär att du endast betalar för den tid du använt parkeringen. I dessa automater finns heller inte funktionen att köpa månadskort – detta gör du numera via denna sida eller för vissa anläggningar via apparna Parkster eller Easy Park!

Kvitto får du digitalt via mejl när du registrerar din betalning eller i efterhand via denna sida!

Långtidsparkering

Om du vill ha en mer långsiktig lösning för din parkering kan du antingen ansöka om en fast plats eller köpa ett digitalt månadstillstånd. Läs mer på denna sida!

Kontrollavgift

Har du fått en kontrollavgift ska denna betalas enligt angivet på lappen du fått. Vill du överklaga skickar du en skrivelse till overklagan@lkpab.se eller vår postadress med ditt ärendenummer och en beskrivning av varför du tycker att avgiften bör makuleras.

  • Om du parkerar fel utfärdas en parkeringsanmärkning.
  • Kontrollavgifterna ligger på 400 kronor på tomtmark.
  • Felparkeringsavgiften ska betalas inom åtta dagar från utfärdandet. Betalning görs till plusgiro 4779804-6.