Elbilar i julklapp

20161223_094540

Lunds kommuns parkeringsaktiebolag, LKP, utökar sin fordonspark med två nya eldrivna miljöfordon.

 

  • ”Vi är glada att vi uppfyller våra miljömål med två nya elbilar. Därmed består vår fordonspark till 2/3 av eldrivna miljöbilar. Tanken är att tillföra ytterligare ett fordon med eldrift under 2017”, säger Paul Myllenberg, VD för LKP.

Fordonen överlämnas till LKP vid en enkel ceremoni under fredagen den 23 december kl 1000 i p-huset Färgaren. Pressen inbjudes att deltaga. Det krävs ingen ackreditering.

 

Sedan tidigare har LKP installerat solceller på p-huset Dammgården och ersatt belysningar i p-hus med miljövänliga LED-belysningar. Allt i linje med LKP fortgående miljöförbättringsarbete genom att reducera bolagets energiförbrukning och i högre grad använda egenproducerad förnybar el.

Vid frågor i ärendet kontakta;

Paul Myllenberg, VD, Mobil; 0705-750 741