Kontrollavgift

Om du parkerat din bil på ett sätt som inte stämmer överens med gällande regler så kan LKP utfärda en kontrollavgift, alternativt en parkeringsanmärkning.
Dessa två skiljer sig en del åt och nedan förklarar vi vad en kontrollavgift innebär.

Har du fått en gul lapp istället, klicka här.

Blågrön lapp

Den blågröna lappen kallas för kontrollavgift, som utfärdas av LKP vid parkeringsöverträdelser på s k tomtmark. Tomtmark är t ex parkeringshus, avgränsade parkeringsområden eller privat mark som LKP äger eller har fått i uppdrag att övervaka och/eller förvalta.
En kontrollavgift är alltid på 400 kr och kan liknas vid en fakturering av en avgift för att du parkerat på ett otillåtet sätt eller utan att ha giltigt parkeringstillstånd.


Överklagan

Om du väljer att överklaga en kontrollavgift så gör du det till våra handläggare via mejl. Nedan kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Vad har jag gjort för fel?

När du kör in på ett tomtmarksområde för att parkera, t ex ett parkeringshus, så kommer du att köra förbi skyltning som anger vad som gäller för parkeringen. När du kört förbi skyltarna och parkerar räknas det som att du ingått i avtal att följa gällande skyltade regler. Vid avtalsbrott utfärdas en kontrollavgift.

Under ”Överträdelse” på den blå lappen kan du läsa på vilka grunder på fått en kontrollavgift. Om du vill veta mer och ta del av bilder som parkeringsvakten tagit i dokumentationssyfte, så kan du skanna QR-koden på kontrollavgiften, alternativt gå in på https://kund.lkpab.se och logga in med ditt ärendenummer. Här kan du se alla uppgifter gällande din kontrollavgift.

Hur överklagar jag?

Skriv ett mejl till overklagan@lkpab.se och inkludera följande:

  • Ärendenummer hittar du längst upp på den blå lappen.
  • Registreringsnummer på bilen som kontrollavgiften utfärdats på.
  • Utförlig beskrivning av vad som hänt. Ju mer detaljerad beskrivning du ger, desto mer har våra handläggare att ta ställning till. Försök att vara tydlig och saklig i din beskrivning.
  • Kontaktuppgifter till dig. Telefonnummer och e-postadress.

Observera att handläggningstiden kan ta upp till 3 veckor.Vid frågor kring handläggningsprocessen för överklagan, vänligen mejla direkt till overklagan@lkpab.se.
Kundtjänst kan tyvärr inte hjälpa er i frågor som rör ert specifika fall, då de inte jobbar med handläggningen och inte tar några beslut i frågan.

Måste jag betala avgiften även om jag överklagar?

Du väljer själv om du vill betala kontrollavgiften under tiden som överklagan behandlas, men eftersom handläggningstiden kan ta upp till 3 veckor så rekommenderar vi att du betalar inom de 8 dagar som anges på kontrollavgiften för att undvika påminnelseavgifter. Betalning görs till plusgiro 4779804-6.
Om du väljer att inte betala, så kommer du att få en påminnelse av Prioritet Finans AB/ Prioritet Inkasso.

Betalningsuppgifter hittar du också på framsidan av lappen.

Om du har svårigheter att betala i tid, vänligen kontakta Prioritet Finans AB och förklara ditt ärende.

Om du har betalat kontrollavgiften och ändå får en påminnelse, vänligen dubbelkolla med din internetbank att transaktionen har gått igenom. Är avgiften betald, så kan påminnelsen bero på att pengarna inte hunnit komma in eller registrerats av mottagaren.

Vänligen kontakta Prioritet Finans AB vid frågor som rör betalning på tel. 020-300 100 eller klicka här för att komma till deras kontaktformulär.

Utlandsbetalning

Använd nedan uppgifter om du behöver betala din kontrollavgift från utlandet.

Plusgiro: 477 98 04 – 6

IBAN number: SE7495000099601847798046

Swift-code: NDEASESS

Återbetalning

Om du får rätt när du överklagat din kontrollavgift kommer du att få redan betald kontrollavgift återbetald. Vår ekonomiavdelning hanterar återbetalningen, och du kommer få ett mejl av oss när din återbetalning är gjord.


Beslut

När du fått ett beslut gällande din överklagan så är det slutgiltigt, vad gäller ställningstagande från våra handläggare. Kundtjänst kan då inte hjälpa dig vidare då vi inte har telefonkoppling till våra handläggare av säkerhetsskäl.
Du kan i det här läget välja att betala avgiften enligt det beslut våra handläggare fattat eller bestrida beslutet i tingsrätten. Väljer du att ta ärendet vidare till tingsrätten ber vi dig att mejla kundtjänst, så att vi kan informera våra jurister. Du tar själv kontakt med övriga instanser rörande ärendet.