På LKP strävar vi efter att ligga i framkant när det kommer till att bygga innovativa och hållbara parkeringslösningar. Nu ger vi kasserade vindkraftsvingar nytt liv genom att återbruka dem till fasaden på vårt kommande parkeringshus Niels Bohr på Brunnshög som beräknas stå klart 2025.

Hållbarhet i fokus

På LKP jobbar vi för att skapa innovativa parkeringsalternativ och miljövänliga mobilitetslösningar som bidrar till en funktionell stadsmiljö. Eftersom en del i vårt arbete är att jobba för ett klimatneutralt Lund till år 2030 är hållbarhet viktigt för oss i alla led, inte minst när vi bygger nya anläggningar. För att minska Niels Bohrs klimatpåverkan och främja en hållbar framtid fanns det därför redan tidigt i processen en ambition om att ta vara på befintliga resurser genom att använda återbrukat material.

Varför vindkraftsvingar?

Idén om att använda just vindkraftsvingar kommer från arkitekten bakom bygget – Jonas Lloyd. Vindkraftsvingar består av härdplast och glasfiber som gör dem svåra att återvinna, och i många länder grävs vingarna ner eller bränns upp när de inte längre går att använda på vindkraftverken. Enligt Riksrevisionen riskerar uttjänta vindkraftsvingar att bli ett stort avfallsproblem även i Sverige om man inte hittar nya användningsområden.

Vingarnas starka och hållbara material gör det möjligt att på ett kreativt och innovativt sätt ge vingarna ett helt nytt syfte som fasadmaterial. Genom att använda dem som utsmyckning på parkeringshusets fasad vill vi blåsa nytt liv i vingarna samtidigt som vi uppmärksammar problemet som Sverige står inför när den första generationen vindkraftverk nu börjar fasas ut.

Initiativet är ett samarbete mellan LKP, Lloyds arkitektbyrå, Hifab, Kingo och Vattenfall.

Innovativa energilösningar

Den nya parkeringsanläggningen kommer utöver den återbrukade fasaden även att vara utrustad med solpaneler på taket som försörjer laddboxarna i huset med el. Det kommer också finnas batterilagring där solenergin lagras för att användas under dagar då solen inte skiner lika starkt – ingen energi går därmed till spillo. Denna energiinsamling och lagring gör att energiförbrukningen i området minskar då energin produceras lokalt. Unikt med batterilagringen på Niels Bohr är att dess kapacitet kommer att vara dubbelt så stor som batterilagringen i våra övriga mobilitetshus.

Mer om Niels Bohr

• Huset kommer bestå av 6 våningar med totalt ca 265 platser.

• Ungefär 40 st av platserna erbjuder laddmöjligheter för eldrivna fordon.

• Trapphuset kommer att vara inglasat, vilket tillsammans med vingarnas mönster på fasaden bidrar till ett ljust och öppet parkeringshus.

• Utöver vingarna kommer fasaden även bestå av växtväggar, som förutom att bidra till områdets grönska och biologiska mångfald även tillgodogör koldioxid och hjälper dagvattenhanteringen.