Parkeringsanmärkning

Om du parkerat din bil på ett sätt som inte stämmer överens med gällande regler så kan LKP utfärda en kontrollavgift, alternativt en parkeringsanmärkning. Dessa två skiljer sig en del åt och nedan förklarar vi vad en parkeringsanmärkning innebär.

Har du fått en blågrön lapp istället, klicka här.

Gul lapp

Den gula lappen kallas för parkeringsanmärkning och utfärdas av LKP på uppdrag av Lunds kommun som äger marken du stått på. Parkeringsanmärkningar utfärdas på gatumark, t ex när du parkerat på torg och längs gator. En parkeringsanmärkning räknas som en lagöverträdelse, när du parkerat på otillåten yta eller utan giltigt parkeringstillstånd. Summan på en parkeringsanmärkning ligger på 400kr, 600kr eller 800kr beroende på hur allvarlig överträdelsen är. Avgiften bestäms av kommunfullmäktige.

Boten betalas till Transportstyrelsen på bankgiro 5051-6905. Betalningsuppgifterna hittar du även på baksidan av lappen.

Betalning via QR-kod

Det finns även en QR-kod på parkeringsanmärkningen som du kan välja att skanna för snabbare och smidigare betalning. Observera att det tillkommen en serviceavgift som går till Paypr som tillhandahåller tjänsten om du väljer det betalsättet.

Betallösningen erbjuder kort och swish för svenskregistrerade bilar och kort för utlandsregistrerade.


Överklagan

Vad har jag gjort för fel?

På den gula lappen kan du läsa på vilka grunder din parkeringsanmärkning är utfärdad under rubriken ”Överträdelse”.

Hur överklagar jag?

Uppdraget att hantera eventuella ärenden om överklagan gällande gatumark har tilldelats polisen, och du ska därför kontakta Poliskontoret i det område där din anmärkning utfärdats om du önskar överklaga. Du kan även ringa 11414 och be dem koppla dig till ditt lokala poliskontor.

För att ärendet ska behandlas måste det ha kommit in inom sex månader efter det att avgiften betalats eller Kronofogden vidtagit åtgärder för indrivning.

Bestämmelser om betalning finns i lagen (1976:206) och förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift.Måste jag betala avgiften även om jag bestrider?

Avgiften bör betalas in till Transportstyrelsen inom den angivna tiden på parkeringsanmärkningen. Om du inte betalar in i tid så höjs avgiften, och efter ytterligare en tid går ärendet vidare till Kronofogden för indrivning. Detta gäller oberoende av huruvida du överklagat eller ej.

Boten betalas till Transportstyrelsen på bankgiro 5051-6905.

Mer information hittar du på baksidan av lappen.

Utlandsbetalning

Använd nedan uppgifter om du behöver betala din parkeringsanmärkning från utlandet.

BIC-kod: DABASESX

IBAN: SE4712000000012810117683

Danske Bank
SE-103 92 Stockholm
Sweden


Återbetalning

Om du får rätt när du bestridit din parkeringsanmärkning kommer du att få redan betald avgift återbetald. Detta görs av Transportstyrelsen.  


Övriga frågor

Kontakta Polisen i det område där din parkeringsanmärkning utfärdats eller ring 114 14 och be dem koppla dig till din lokala polisstation.