Hyr cykelbox

LKP arbetar för hållbar mobilitet och en bättre stadsmiljö.

Genom att erbjuda cykelparkeringar stödjer vi både det rena cyklandet och situationer där cykeln är ett komplement till bilåkandet.

 

Abonnemang

 

1 månad
100 kronor

6 månader
500 kronor

12 månader
800 kronor

Om du har frågor eller vill hyra plats i cykelboxen är du alltid välkommen att höra av dig till oss!

 

För övrig cykelparkering kan du parkera i cykelställ eller i det låsta cykelgaraget vid Västra stationstorget. Via länken nedan kan du hyra plats i det låsta garaget. Tänk på att en felparkerad cykel kan vara i vägen för gående och direkt farlig för synskadade. Som grundregel gäller att du får parkera maximalt 24 timmar på samma ställe under vardagar i Lund.

Hyr plats i det låsta garaget

I Lunds kommun finns många cykelparkeringar men det största behovet är koncentrerat till Lund C. På både östra och västra sidan om järnvägen finns 24-timmarsparkeringar men också cykelgarage och en mindre långtidsparkering på var sida spåren.