Cyklar som står utanför cykelställ kan skapa problem för personer med olika former av funktionshinder, barnvagn eller bagage. Även utryckningsfordon kan få svårt att komma fram. Om du parkerar din cykel ordentligt med framhjulet i ett cykelställ behöver du inte oroa dig. Är det trångt i cykelstället, försök gå en bit bort för att hitta ett annat cykelställ.

Enligt lagen får cykeln inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag, inom tättbebyggt område. LKP märker cyklarna och forslar bort dem som inte använts under en längre tid.

Cyklar kan flyttas med stöd av lagen flyttning av fordon (LFF 1982:129) och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:189). Har du parkerat din cykel fel (om cykel står på parkeringsförbud) kan den omhändertas. Den kostar då 200 kronor att lösa ut. Om du tror att din cykel har blivit omhändertagen kan du kontakta oss genom vårt felanmälansformulär.

Felanmälan

Om inte kommunen omhändertagit din cykel kan den vara stulen. Gör i så fall en anmälan till polisen och ditt försäkringsbolag.

Såhär kan det se ut på en cykelparkering – då är det viktigt att man sätter sin cykel korrekt i stället!