Från och med 1 april 2020 har LKP tagit över ansvaret för cykelauktioner från Tekniska förvaltningen på Lunds kommun. Några gånger per år säljer LKP omhändertagna cyklar på auktion.

Tidpunkt för auktioner

En halvtimme innan auktionen är ni välkomna att titta runt bland cyklarna som ska säljas. Cyklarna är numrerade för att underlätta för er att identifiera cykeln ni vill bjuda på under auktionens gång.

Kommande cykelauktioner

Vi har i dagsläget ingen ny cykelauktion planerad.

Plats

Markentreprenad, Råbyvägen 33, innanför grindarna.

Betalning

Betalning endast via swish.

OBS! Cyklarna köps i befintligt skick.

Köparens säkerhet

LKP samlar in felparkerade eller övergivna cyklar och registrerar dem med alla kända uppgifter. Sammanställningen skickas även till Polisen som hjälper till med att hitta cyklarnas ägare. De ägare som hittas kontaktas och erbjuds tider för att hämta sina cyklar inom tre månader. Om cyklarna inte hämtas ut inom tre månader övergår äganderätten till kommunen som med hjälp av LKP auktionerar ut cyklarna som är i bra skick, och skrotar övriga.  

På auktionen får köparen ett kvitto med ett nummer. Efter auktionen anges detta nummer vid sidan av cykelns övriga dokumentation. Du som köper en cykel på en av våra cykelauktioner kan därmed hänvisa till en fullt laglig process och cykelns ursprungliga ägare kan inte längre göra anspråk på cykeln.