Från och med 1 april 2020 har LKP tagit över ansvaret för cykelauktioner från kommunens tekniska förvaltning. Några gånger per termin säljer LKP omhändertagna cyklar på auktion!

Obs! Vi uppmanar besökare till auktionen att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning:

  • Max 50 personer får besöka auktionen.
  • Håll avstånd till varandra, minst 1,5 meter.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Personer över 70 år bör inte besöka auktionen.

Tidpunkt för auktioner

Aktuell information kommer!

Plats

Markentreprenad, Råbyvägen 33, innanför grindarna. 

Betalning

Du kan betala med Swish eller kontant. OBS! Cyklarna köps i befintligt skick.

Köparens säkerhet

De felparkerade eller övergivna cyklar som LKP samlar in registreras med alla kända uppgifter. Sammanställningen skickas till Polisen som hjälper till med att hitta cyklarnas ägare. De ägare som hittas kontaktas och erbjuds tider för att hämta sina cyklar inom tre månader. Cyklar som LKP samlat in och som inte efterfrågats inom tre månader tillfaller kommunen och säljs sen på auktion eller kasseras beroende på skick.

På auktionen får köparen ett kvitto med ett nummer. Efter auktionen anges detta nummer vid sidan av cykelns övriga dokumentation. Du som köper en cykel på en av våra cykelauktioner kan därmed hänvisa till en fullt laglig process och cykelns ursprungliga ägare kan inte längre göra anspråk på cykeln.