Här hittar du information om vad som gäller för parkering av bussar.

Det finns ett antal platser i Lunds centrum som erbjuder parkering för turist- och besöksbussar.

  • På Kyrkogatan invid Domkyrkan och Lundagård är det tillåtet att parkera i 5 minuter i samband med av- och påstigning.
  • På norra sidan av Kung Oskars väg finns 3-timmarsparkering för bussar.
  • Bussparkering finns också på idrottshallens parkeringsplats (söder om Stadsparken), intill parkeringshuset ”Arena park”. Parkeringen tillhör LKP.