Fler kunder väljer parkera digitalt, myntbetalning försvinner

From 25/1 kommer LKP AB att ta bort möjligheten att betala med mynt i biljettautomaterna.

Eftersom kontantbetalning minskat drastiskt, har Tekniska förvaltningen tagit beslut om att ta bort mynten helt och vi på LKP AB följer denna linje då vi ägs av Lunds Kommun.

Även arbetsmiljöperspektivet bidrar till beslutet att ta bort mynthantering, eftersom det är ett tungt arbete med säkerhetsrisker.

Man kan självklart fortsättningsvis betala med kort i maskin och även digitalt genom telefonparkering, APP eller SMS.