From 25/1
kommer LKP AB att ta bort möjligheten att betala med mynt i biljettautomaterna.

Eftersom
kontantbetalning minskat drastiskt, har Tekniska förvaltningen tagit beslut om att
ta bort mynten helt och vi på LKP AB följer denna linje då vi ägs av Lunds
Kommun.

Även
arbetsmiljöperspektivet bidrar till beslutet att ta bort mynthantering,
eftersom det är ett tungt arbete med säkerhetsrisker.

Man kan
självklart fortsättningsvis betala med kort i maskin och även digitalt genom
telefonparkering, APP eller SMS.