Om Bolaget

Vi skall göra Lund tillgängligt för boende, besökare och verksamheter!

Lunds Kommuns Parkerings AB

LKP AB, är helägt av Lunds kommun. Bolaget äger och förvaltar sju egna parkeringshus med sammanlagt ca 3100 p-platser. Bolaget förvaltar i övrigt ca 3500 p-platser i anläggningar av varierande storlek. Bolagets anläggningar är strategiskt placerade och lätta att nå ifrån alla infarter till Lund.

Bolagets mål är att tillgodose behovet av parkeringslösningar och erbjuda bästa möjliga parkeringsservice.

Bolagets största parkeringsanläggningar finns i Lunds centrala delar. Vi ansvarar för parkeringsövervakning och skötsel av egna parkeringsområden samt andra fastighetsägares parkeringsplatser enligt avtal.

Vi är medlemmar i Svenska Parkeringsföreningen och följer deras etiska regler.