Våra ledord är miljösmart, enkelt och nära!

Att vi är miljösmarta rör vårt miljöarbete där vi vill förbättra Lunds miljö genom att skapa hållbara parkeringsalternativ, samt bidra till en innovativ och funktionell stadsmiljö. Vårt mål är att på sikt bli ett av Sveriges grönaste parkeringsbolag med innovativa och miljövänliga lösningar.

Enkelt handlar om att det ska var lätt att hitta våra anläggningar, samt enkelt att använda dem på alla sätt.

Att vi är nära innebär att vi erbjuder parkeringar nära de kunder som behöver oss. Vi vill vara nära för att bidra till stadsutvecklingen och för att förenkla kundernas vardag.

Dessa ledord mynnar ut i vår vision att kunna skapa miljösmarta och enkla parkeringar nära våra kunder!

t

Medarbetarvärderingar