Vi skall göra Lund tillgängligt för boende, besökare och verksamheter

Fastighetsägare

Vi utför stora och små parkeringslösningar för olika exploatörers behov både vid nyproduktion eller förtätningsprojekt. Kontakta oss för att se om vi kan hjälpa er och ert projekt!

Arbetspendlare och boende

Vi har möjlighet att erbjuda kontraktsplatser med längre avtal i låsta avdelningar.

För er som inte behöver en året-runt lösning så finns den flexibla möjligheten med periodkort som passar de flestas behov för parkering i närheten av er arbetsplats eller nära ert hem.

Besökare

För er som vill besöka Lund så finns många större och mindre anläggningar att tillgå med korttidsparkering.