HUR SAMLAR VI IN OCH BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER?

Lunds Kommuns Parkerings AB är ansvarig för behandling av de personuppgifter som samlas in i och med det dagliga arbetet för bolagets uppdrag som parkeringsbolag.

De personuppgifter som samlas in kommer från hyresavtal och när en kontrollavgift utfärdas. Även parkeringsautomater och betalappar samlar in personuppgifter. Besöker du vår hemsida samtycker du till cookies för behandlingen av dina uppgifter.

Lunds Kommuns Parkerings AB är ett kommunalt bolag. Detta innebär att meddelanden, brev och e- post som skickas till oss i regel blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Vi lämnar inte ut någon information till tredje part.

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att begära ut information hos Lunds Kommuns Parkerings AB om det är personuppgifter som vi behandlar och som berör dig. Om du vill ha sådan information, ska du skicka en undertecknad begäran till oss. Begäran kan enligt GDPR inte skickas med e-post. Du har också rätt att begära att vi rättar personuppgifter som rör dig.

LAGRING OCH ÖVERFÖRING

För att skydda din personliga information kommer all vår lagring och överföring av information att skyddas med ändamålsenlig säkerhetsteknologi. Bestämmelser om information till den registrerade om behandling av personuppgifter finns i dataskyddsförordningen.

MER INFORMATION OM GDPR
Mer information om GDPR och om information till den registrerade finns på Datainspektionens webbplats.


Uppdaterad: 2018-06-08