Kontakta oss på LKPAB

Epost:
info@lkpab.se
Telefon (måndag - fredag 8-16):
046-35 59 23
Besöksadress (måndag - fredag 8-12):

Kung Oskars väg 11 B, 222 35 Lund
Visa på Karta

Postadress:

Kung Oskars väg 11 C, 222 35 Lund

Följ oss

Nya parkeringsutsikter på Medicon Village

Bäste kund,

I området kring Medicon Village finns ett parkeringsunderskott. Behovet av parkering i området förväntas växa i framtiden dels på grund av Medicon Village tillväxt, men även på grund av breddningen av E22 och påbyggnaden av en ny avfart in mot staden. För att minska detta parkeringsunderskott och bidra till Lunds stadsmiljö ligger det på Lunds Kommuns Parkerings AB:s (LKP AB) agenda att bygga en ny parkeringsanläggning på Medicon Village med cirka 600 platser. Då Medicon Village har planer på att vidare exploatera området med både bostäder och verksamhetslokaler uppstår ett ökat behov av närliggande parkering – någonting som förväntas lösas om den nya anläggningen kan byggas på området.

I veckan godkände kommunstyrelsen LKP AB:s förfrågan om att överta en fastighet på Medicon Village område för framtida byggnation av parkeringsanläggningen. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.


Med vänliga hälsningar,

LKP AB

3 augusti, 2019

Prisändringar för digitala månadstillstånd

Bäste kund, Från och med den 1 september kommer priserna på de digitala månadstillstånden på vissa av våra anläggningar att…

3 september, 2019

Vi flyttar!

Bäste kund, Nu är det snart dags för oss att flytta in i nya lokaler! Från och med den 4…