LKP erbjuder attraktiva parkeringsmöjligheter inom Lund åt både privatpersoner och organisationer.

Vårt mål är att på sikt bli ett av Sveriges grönaste parkeringsbolag med innovativa och miljövänliga lösningar. Med gällande lagstiftning som lägstanivå, och våra medarbetares engagemang som den viktigaste drivkraften, arbetar vi med att steg för steg höja ambitionsnivån i vårt miljöarbete. Vi strävar efter att, i så stor utsträckning som möjligt, agera i förebyggande syfte.

Vår verksamhet har tre övergripande målsättningar:

  1. Att i samverkan med Lunds kommun bidra till minskade luftutsläpp och buller från onödig söktrafik i stadskärnan.
  2. Att driva vår parkeringsverksamhet med minimal klimat och miljöpåverkan.
  3. Att steg för steg miljöanpassa vår kontorsverksamhet.

Mobilitetshuset Svane är ett bra exempel på hur vi kan inkorporera innovationer i våra parkeringslösningar för att bidra till en bättre stadsmiljö och mindre påverkan på klimatet.

Svane erbjuder 580 parkeringsplatser varav 60 är utrustade med laddningsboxar. Taket består av solceller som försörjer laddningsboxarna med el – man laddar alltså sitt fordon med direkt solljus! Den solenergi som inte används lagras i batterier som drar igång när solens energi inte räcker. Detta innebär alltså att huset är självförsörjande av el till laddningsboxarna!

Vi söker konstant efter lösningar som dessa för att våra anläggningar, men även parkeringsbranschen, ska bli smidigare samt mer innovativ och miljövänlig!

k