Kamerabevakningspolicy

Lunds Kommuns Parkerings AB (org 556017-4863) nedan kallad LKP värnar om din personliga integritet. Denna policy förklarar hur LKP samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. 

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets – och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till info@lkpab.se.

Genom att parkera inom LKP:s garage med kamerabevakning accepterar du vår kamerabevakningspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. För att kunna erbjuda dig våra tjänster såsom en tryggare och säkrare parkering behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Detta görs med största hänsyn till din integritet. 

Genom att parkera i ett av våra kamerabevakade parkeringshus kan du komma att lämna information till oss. 

Dina uppgifter behandlas inom EU/EES och sparas endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra tjänster gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Händelser som inte aktivt sparas nerför vidare utredning raderas alltid efter 30 dagar. Sparat material lämnas endast ut till polismyndigheten. 

Har du några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

LKP AB
Kung Oskarsväg 11B
222 35 Lund
Telefon: 046-35 59 23
info@lkpab.se