Styrelsen

I styrelsen sitter ett antal personer som är en stor del av vår verksamhet.

Mio Fric, Ordförande
Helena Lindh, Vice ordförande
Martin Asker, styrelseledamot
Per-Olof Järvegren, styrelseledamot
Elsa von Friesen, styrelseledamot
Ulf Jämhammar, styrelsesuppleant
Anders Hallin, styrelsesuppleant
Vera Chudnikova, styrelsesuppleant
Paul Myllenberg, VD

Vi på LKP