Du som är folkbokförd på en adress där Lunds kommun har så kallad boendeparkering kan teckna ett digitalt boendeparkeringstillstånd.

Tillståndet är i form av en löpande prenumeration som förnyas automatiskt den 1:e varje månad för dig som väljer månadsbetalning. Om du vill avsluta din prenumeration gör du det enkelt via e-tjänsten.

Du kan även ansöka och köpa dygns- och veckoparkering för boendeparkering. Detta är inget abonnemang och förnyas inte med automatik, utan bokas av dig som kund efter behov.

När du skriver in ditt registreringsnummer görs en kontroll som visar om du är behörig att köpa ett digitalt boendeparkeringstillstånd eller inte. Om du bor i området men inte äger bilen nekas du köp. Då är du istället välkommen att köpa något av de andra parkeringstillstånden via länken nedan:

Parkeringstillstånden för specifika p-platser.

Ny kund från 1/11-2020:

Du ansöker och betalar enligt instruktion nedan.

Befintlig kund med fysisk dekal:

Har du fysisk dekal idag i vindrutan gäller den för hela året 2020. Du kan betala i biljettautomaten eller via Parkster precis som vanligt tom den 1/1-2021. För boendeparkering 2021 ansöker du digitalt på enligt instruktioner nedan. OBS!! Det är endast möjligt att betala via LKPs tjänst för 2021.

 

Krav för att kunna genomföra en digital ansökan

Tänk på att du måste ha en mejladress och BankID/Mobilt BankID för registrering av bankkort (VISA/MasterCard) för att kunna skaffa ett digitalt boendetillstånd.

 

Följande villkor gäller för att du ska kunna köpa boendeparkeringstillstånd:

 • Du ska vara folkbokförd på en bostadsadress inom aktuellt område (se områden med boendeparkering nedan). Vid flytt till nytt boendeområde måste den nya adressen vara registrerad hos Transportstyrelsen innan nytt tillstånd kan köpas.
 • Det är endast tillåtet att köpa ett boendeparkeringstillstånd per person.
 • Du ska vara registrerad ägare till det fordon för vilket tillståndet söks och fordonet ska vara registrerat hos Transportstyrelsen på din folkbokföringsadress (registrerad ägare av fordon är den som är försäkrad och skattar för fordonet). Fordonet ska vara i trafik och inte ha användningsförbud, körförbud eller vara avställd av någon anledning.
 • Du får endast söka tillstånd för fordon som är klassat som Personbil klass 1. Husbilar får alltså inte söka boendetillstånd.
 • P-tillståndet är digitalt och gäller endast för det registreringsnummer som registrerades vid köp.
 • Vid byte av bil gäller följande: Kontakta LKP AB via mejl info@lkpab.se och uppge ert nya registreringsnummer. Vi kontrollerar att ni står som ägare till nya fordonet och ändrar sedan registreringsnumret på ert befintliga boendeparkeringstillstånd.
 • Parkeringstillståndet kan även komma att avslutas av Lunds kommun om inte villkoren ovan följs.
 • Parkering endast tillåtet max 14 dagar i sträck pga städning och renhållning.

Avgift för digitalt boendeparkeringstillstånd

 • Månad 378kr – 450kr beroende på område
 • Vecka 90kr – 108kr beroende på område
 • Dygn 18kr
 • Parkering i mån av plats.

Här köper du ditt digitala boendeparkeringstillstånd

Du kan även ladda ner vår app ”LKP” i Apple store eller Play store.

Så här gör du

Tjänstebil eller leasingbil för privatpersoner

Tjänstebil

Om du kör en tjänstebil och vill köpa ett boendeparkeringstillstånd i e-tjänsten måste du först skicka in ett intyg från din arbetsgivare. Intyget är ett dokument där din arbetsgivare intygar att du förfogar över fordonet även utanför tjänsten och förmånsbeskattas för detta. I intyget måste det också stå att din förfoganderätt över fordonet omfattar minst ett år. Skicka intyget, mobilnummer, mejl och adressuppgifter samt boendeområde till LKP AB info@lkpab.se.

Leasingbil för privatpersoner

Om du leasar en bil privat och vill köpa ett boendeparkeringstillstånd i e-tjänsten måste du först skicka in ett leasingavtal från din leasingfirma. Skicka intyget, mobilnummer, mejl och adressuppgifter samt boendeområde till LKP AB info@lkpab.se