Nyttoparkeringstillstånd är för dig som måste ha med bil eller annat fordon i ditt arbete inom Lunds innerstad. Tillståndet kan sökas av yrkeskategorier som till exempel har verkstad i bilen eller forslar skrymmande/tung utrustning.

Ansökning görs via Lunds kommun, Tekniska förvaltningen via deras e-tjänst:

Lunds kommun – Nyttoparkering

Anmäl tillfälligt bilbyte

Du som har ett nyttoparkeringstillstånd kan anmäla tillfälligt bilbyte via mail till exempel när din vanliga bil är på verkstad för reparation eller service.

Du mailar ditt befintliga registreringsnummer samt det tillfälliga registreringsnumret som skall ändras på tillståndet till info@lkpab.se

Glöm inte att kontakta oss via mail när den ordinarie bilen är i bruk igen.

Nyttoparkeringstillstånd – så här fungerar det

 • Nyttoparkeringstillstånd kostar 6 000 kronor exkl. moms per tillstånd och år. Tillstånd för kortare period än ett år kan erhållas mot en avgift av 600 kronor per tillstånd och månad.
 • Avgiften faktureras och tillståndet gäller från och med när fakturan är betald. För sökande inom Lunds kommun gäller tillståndet från ansökningsdatum.
 • Ett tillstånd kan gälla för max två registrerade fordon.
 • Nyttoparkeringstillstånd ger rätt att parkera högst 2 timmar i följd på gata eller plats med parkeringsförbud. Tillståndet ger också rätt till parkering i avgiftsbelagd parkeringsplats utan avgift.
 • Nyttoparkeringstillståndet papperslöst, det vill säga utan dekal. Vid kontroll matchas registreringsnummer med gällande tillstånd. Krav på p-skiva gäller.

Undantag

Nyttoparkeringstillstånd gäller inte för stannande eller parkering:

 • På plats där det råder stoppförbud.
 • På plats där fordon enligt bestämmelserna i vägtrafikkungörelsen inte får stannas eller parkeras.
 • I körfält reserverat för fordon i linjetrafik, busshållplats, vändzon, taxizon eller annan zon som reserverats för särskilt ändamål.
 • På privata parkeringsplatser
 • Nyttoparkeringstillstånd gäller inte som färdtillstånd på gator med förbud mot fordonstrafik eller förbud mot fordon av visst slag.

OBS! Tillståndet gäller inte för regelbunden parkering utanför den egna verksamhetens kontor eller motsvarande.

Vem kan söka?

Tillstånd kan sökas av företagare vars fordon är:

 • fast inredd till arbetsplats för installation av tillbehör i fast egendom (rördragningar, VVS, elektrisk installation), dock ej avseende nybyggnad.
 • fast inredd till arbetsplats för installation eller reparation av lös egendom, t ex radio, TV.
 • nödvändigt för transport och förvaring av verktyg och material vid installation av tillbehör i fast egendom, dock ej nybyggnad.
 • nödvändigt för transport och förvaring av verktyg och material vid reparation (service) av fast egendom.
 • nödvändigt för transport och förvaring av verktyg och material vid reparation (service) av lös egendom.
 • nödvändigt för fastighetsrenhållning, budsändning i mycket stor omfattning
 • nödvändigt för inspektioner i betydande omfattning gällande fast och lös egendom, avseende funktion och säkerhet.
 • nödvändigt för till exempel sjuk-och socialvårdande verksamhet