Från och med 1 april 2020 har LKP tagit över ansvaret för cykelauktioner från Tekniska förvaltningen på Lunds kommun. Några gånger per år säljer LKP omhändertagna cyklar på auktion.

Tidpunkt för auktioner

En halvtimme innan auktionen är ni välkomna att titta runt bland cyklarna som ska säljas. Cyklarna är numrerade för att underlätta för er att identifiera cykeln ni vill bjuda på under auktionens gång.

Kommande cykelauktioner

Fler datum kommer för våren 2023.

Plats

Markentreprenad, Råbyvägen 33, innanför grindarna.

Betalning

Betalning endast via swish.

OBS! Cyklarna köps i befintligt skick.

Köparens säkerhet

LKP samlar in och registrerar de felparkerade eller övergivna cyklarna. Sammanställningen skickas även till Polisen. Cyklar som LKP samlat in och som inte efterfrågas inom tre månader tillfaller kommunen och säljs sedan på auktion eller kasseras beroende på skick.

På auktionen får köparen ett kvitto med ett nummer. Efter auktionen anges detta nummer vid sidan av cykelns övriga dokumentation. Du som köper en cykel på en av våra cykelauktioner kan därmed hänvisa till en fullt laglig process och cykelns ursprungliga ägare kan inte längre göra anspråk på cykeln.