LKP AB är helägt av Lunds kommun.

Bolaget äger och förvaltar sju egna parkeringshus med sammanlagt cirka 3100 p-platser. Bolaget förvaltar i övrigt cirka 6900 p-platser i anläggningar av varierande storlek. Bolagets anläggningar är strategiskt placerade och lätta att nå ifrån alla infarter till Lund.

Bolagets mål och mission är att tillgodose behovet av parkeringslösningar och erbjuda bästa möjliga parkeringsservice.

Bolagets största parkeringsanläggningar finns i Lunds centrala delar. Vi ansvarar för parkeringsövervakning och skötsel av egna parkeringsområden samt andra fastighetsägares parkeringsplatser enligt avtal.

Vi är medlemmar i Svenska Parkeringsföreningen och följer deras etiska regler.

Årsredovisningar

2013
2015
2017
2014
2016
2018